Båtklubb

Om båtklubben

Fredrik Nyqvist 560
Bidrag_7
Bidrag_6
Bidrag_5
Bidrag_4
Bidrag_3
Bidrag_2
Bidrag_1

ETABLERAD 1975

 

Hovetorps båtklubb ligger vackert belägen utmed Kinda kanals strand ett par mil söder om Linköping, närmare bestämt i hamnen vid Hovetorps översta sluss

 

Klubben har ca 130 medlemmar och förfogar över 92 båtplatser.

 

Tittar vi på vårt hemmavatten Kinda Kanal med sjöar så erbjuder detta område ett stort kulturellt och historiskt utbud som vi som klubb kan ta tillvara för olika typer aktiviteter.

 

Klubbens framtida syfte skall vara allmännyttigt med en variation av möjligheter och erbjudanden för medlemmarna.

 

Klubben har ett mycket högt miljöfokus där alla krav och rekommendationer finns publicerade i vår miljöplan. Dessutom bidrar klubben verksamt till miljön, genom att aktivt städa och vårda våra ytor i och runt hamnanläggningen. Detta är av yttersta vikt då vår hamn är en del av Kinda Kanals och Hovetorps slussar.

Slussområdet är klassat och har ett mycket högt kulturellt värde där Hovetorps Båtklubb således har ett viktigt delansvar för miljön.