Styrelse

Styrelse & förtroendevalda

OBS! Husbilsplatser vid Hovetorp hanteras av AB Kinda Kanal, inte av båtklubben.

Se Kinda Kanals hemsida.


Namn

Funktion

Telefon

Bo Svensson

Ordförande

070-300 05 32

(Ledig post)

Vice ordförande

Anders Rosell

Sekreterare, hemsida

073-043 68 67

Joakim Nathell

Kassör, nycklar

070-855 33 04

Clas Ekeroos

Styrelseledamot


Urban Forsberg

Styrelseledamot


Roland Carlsson

Styrelseledamot

072-310 88 81

Christian Viktorsson

Båtplatssamordnare

Kontaktformulär, "Båtplatssamordnare"

Mikael Jakobsson

Styrelsesuppleant

070-332 73 94

Staffan Hahn

Styrelsesuppleant

Richard Oddsson

Revisor

070-846 04 48

Thomas Norberg

Revisor

070-689 16 98

Peter Johansson

Hamnfogde

073-418 52 77

Stefan Dahlgren

Hamnfogde 3

(AB Kinda Kanals representant)

013-52 154

Peter Johansson

El

073-418 52 77

Peter Johansson

VVS

073-418 52 77

Roland Carlsson

Miljöombud

072-310 88 81

Bo Svensson

Försäkringsombud

070-300 05 32