Avgifter

Avgifter 2024

Befintliga medlemmar får avisering för årets medlemskap & ev båtplats i god tid innan 31-mars som är sista dag då betalning ska vara klubben tillhanda.


Nya medlemmar som söker medlemskap får avisering för medlemskap efter att ansökan skickats in.


Båtplatsavgifterna baseras på grundpriset: 400 kr/bryggmeter.


 

Medlemsavgift

Belopp (sek)

Kommentar

Medlemsavgift per år

400
Båtplatsavgift för båtplats nr:

Belopp (sek)


1

1000


2

1000


3

1000


4

1000


5

1000


6

1000


7

1000


8

1000


9

1000


10

1000


11

1080


12

1080


13

1100


14

1100


15

1100


16

1100


17

1100


18

1100


19

1100


20

1100


21

1100


22

1100


23

1100


24

1100


25

1100


26

1100


27

1100


28

1100


29

1100


30

1100


31

1100


32

1100


33

1100


34

1100


35

1000


36

748


37

748


38

748


39

748


40

780


41

780


42

780


43

780


44

880


45

880


46

1160


47

1000


48

1000


49

1000


50

1000


51

1000


52

1000


53

1000


54

1000


55

1000


56

1000


57

1000


58

1000


59

1000


60

1000


61

1000


62

1000


63

1000


64

1000


65

820


66

820


67

1000


68

1000


69

1200


70

1200


71

1200


72

1200


73

1200


74

1200


75

1400


76

1400


77

1400


78

1400


79

1320


80

1320


81

1000


82

1000


83

1000


84

1000


85

1000


86

1000


87

1000


88

1000


89

1800

Längs med brygga

90

2200

Längs med brygga

91

1800

Längs med brygga

92

1800

Längs med brygga
Övriga avgifter/priser

Belopp (sek)


Nyttjande sjösättningsramp/gång – medlem                   

0

Även medlem i kö för båtplats

Nyttjande sjösättningsramp/gång – ej medlem

Se skylt vid ramper

Swish/kontant - se skylt vid ramper

Avgift för ej upptagen/ilagd Y-bom

<uppdatera>

Påminnelseavgift vid försenad betalning

<uppdatera>

Depositionsavgift nyckel (ladan)

<uppdatera>