Vårbrev

Vårbrevet

Välkommen till båtsäsongen 2022Städdag
Den för alla medlemmar traditionella och obligatoriska städdagen blir onsdag 18 maj kl. 17:00. Städ- och arbetsuppgifter fördelas på plats av hamnfogden. Efter avklarat arbete bjuder klubben på grillad korv och dryck vid grillplatsen.


De medlemmar som hjälpt till och byggt bryggor under april har fullgjort sin arbetsplikt och behöver ej närvara på städdagen (men är självklart välkomna om de vill)

 

Bryggbyte
Stort tack till alla medlemmar som hjälpt till med bryggbyte under flera helger i april.
Håll utkik efter kommande firade!

Mobilkran
Sjösättning med mobilkran sker söndagen den 15:e maj med start i Bestorp. Beräknas komma till Hovetorp ca kl. 09:30.

 

Årsmötet 2022
Se Dokumentarkivet på hemsidan för årsmötesprotokoll 2022.

 

Har du nya kontaktuppgifter?
Meddela nya kontaktuppgifter (e-post, tele nr, adress) till styrelsen genom att fylla i kontaktformuläret på hemsidan. Alla utskick, fakturor, kallelser, båtplatserbjudande och annan viktig information skickas via e-post. Styrelsen söker inte alternativa kontaktuppgifter om t.ex. e-post är felaktig, ej fungerande, fullt konto eller om e-post fastnar i skräppostfilter.

Ansvarsförsäkring
Enligt båtklubbens bestämmelser och ordningsregler så måste varje båt vara försäkrad.
Se därför till att du har en giltig försäkring. Kontroll för att det finns kan komma att genomföras.

 

Upplagda båtar
Senast den 1 juni skall de båtar som är upplagda i Hovetorp vara sjösatta. Observera att båt inte under några omständigheter får ligga kvar på land efter den 1 juni utan tillstånd.

Bommar
De två som har båtplatser på var sin sida om en Y-bom ansvarar gemensamt för att
Y-bommen sätts i senast 1 juni* respektive tas upp senast 15 nov. AB Kinda Kanal hanterar de största bommarna vid de stora båtarna.  *(önskvärt till början av maj med hänsyn till gräsklippningen).

 

Uppläggningsplatsen skall avstädas
Pallningsvirke, vaggor, vagnar mm skall ställas upp/flyttas till, av hamnfogden anvisad plats så att gräsklippning mm går att utföra. Den som förvarar utrustning m.m. i ladan, skall märka utrustningen eller hyllplatsen med namn och gärna båtplatsnummer. Omärkt utrustning mm kommer att tas bort i samband med städdagarna.

 

Förvaring av trailers sommartid (fast båtplats)
Medlem med fast båtplats som förvarar sin trailer på klubbens trailerparkering under säsongen måste tydligt märka upp båtvagnen med medlemsummer. Sätt en lapp eller liknande vid främre stödhjul/handtag.

 

Optimering och fördelning av lediga båtplatser
Se båtplatsregler kap 10 angående rutiner för optimering och fördelning av lediga båtplatser som båtplatssamordnaren och styrelsen jobbar med under våren.

 

 

Med önskan om en trevlig båtsommar!


/Styrelsen