Vårbrev

Vårbrevet

Välkommen till båtsäsongen 2023
Städdag:
Den traditionella städdagen blir onsdag 10 maj kl. 17:00. Städ- och arbetsuppgifter fördelas på plats av hamnfogden.

Efter avklarat arbete bjuder klubben på grillad korv och dryck vid grillplatsen.

Ca 25-30st medlemmar behöver hjälpa till på städdagen. Anmälningsformulär kommer skickas ut för att försöka få en jämn fördelning av antal personer per år.

 

Uppdaterad modell för närvaro- och arbetsplikt från säsongen 2023:
På höstmötet 2022 beslutades att införa en uppdaterad modell för arbets- & närvaroplikt. (gäller medlem med fast båtplats).

Båtklubben tar ytterligare ett steg i arbetet med att fler medlemmar måste vara aktiva i sin båtklubb för att klubben ska kunna leva vidare.

 

OBS! Om miniminivån ej uppnås så anses medlem vara passiv och förlorar därmed sin båtplats och hamnar sist i båtplatskön.

Läs mer på hemsidan -->

 

Bryggbyte:
Stort tack till Kinda Kanal och alla medlemmar som hjälpt till med bryggrenovering. Det blev mycket fina bryggor och strandskoning!

Mobilkran:
Sjösättning med mobilkran sker lördagen den 13:e maj med start i Bestorp. Beräknas komma till Hovetorp ca kl. 09:30-10:00.

 

Årsmötet 2023:
Se Dokumentarkivet på hemsidan för årsmötesprotokoll 2023.

 

Har du nya kontaktuppgifter?
Meddela nya kontaktuppgifter (e-post, tele nr, adress) till styrelsen genom att fylla i kontaktformuläret på hemsidan.

Alla utskick, avisering, kallelser, båtplatserbjudande och annan viktig information skickas via e-post.

Styrelsen söker inte alternativa kontaktuppgifter om t.ex. e-post är felaktig, ej fungerande, fullt konto eller fastnar i skräppostfilter.

Ansvarsförsäkring:
Enligt båtklubbens bestämmelser och ordningsregler så måste varje båt vara försäkrad. Se därför till att du har en giltig försäkring inkl ansvarsförsäkring. Kontroll för att det finns kan komma att genomföras.


Upplagda båtar:
Senast den 1 juni skall de båtar som är upplagda i Hovetorp vara sjösatta.

Observera att båt inte under några omständigheter får ligga kvar på land efter den 1 juni utan tillstånd.

Bommar:
De två som har båtplatser på var sin sida om en Y-bom ansvarar gemensamt för att
Y-bommen sätts i senast 1 juni* respektive tas upp senast 15 nov. AB Kinda Kanal hanterar de största bommarna vid de stora båtarna. 
*(önskvärt till början av maj med hänsyn till gräsklippningen).


Uppläggningsplatsen skall avstädas:
Pallningsvirke, vaggor, vagnar mm skall ställas upp/flyttas till, av hamnfogden anvisad plats så att gräsklippning mm går att utföra.

Den som förvarar utrustning m.m. i ladan, skall märka utrustningen eller hyllplatsen med namn och medlemsnummer.

Omärkt utrustning mm kommer att tas bort i samband med städdagarna.

 

Förvaring av trailers sommartid (fast båtplats):
Medlem med fast båtplats som förvarar sin trailer på klubbens trailerparkering under säsongen måste tydligt märka upp båtvagnen med medlemsummer. Sätt en lapp eller liknande vid främre stödhjul/handtag.

 

Optimering och tilldelning av båtplatser:
På våren kommer många frågor kring båtplatstilldelningar.

Se båtplatsregler kap 10 angående rutiner för optimering och tilldelning av lediga båtplatser.


 


 

Med önskan om en trevlig båtsommar!

/Styrelsen