Vårbrev

Vårbrevet

Välkommen till båtsäsongen 2024
Städ- & arbetsdag
Den traditionella städdagen blir onsdag 15-maj kl. 17:00. Städ- och arbetsuppgifter fördelas på plats av hamnfogdarna.
Efter avklarat arbete bjuder klubben på grillad korv och dryck vid grillplatsen.

Anmäl dig till städ & arbetsdagen via anmälningsformuläret som finns på hemsidan alt i e-postmeddelande.

 

Uppdaterad modell för närvaro- och arbetsplikt
På höstmötet 2022 beslutades att införa en uppdaterad modell för arbets- & närvaroplikt from säsongen 2023. (detta gäller medlem med fast båtplats). Båtklubben tar ytterligare ett steg i arbetet med att fler medlemmar måste vara aktiva i sin båtklubb för att klubben ska kunna leva vidare.

 

OBS! Om miniminivån ej uppnås så anses medlem vara passiv och förlorar därmed sin båtplats och hamnar sist i båtplatskön.

Läs mer på hemsidan -->


Mobilkran
Sjösättning med mobilkran sker söndag 5-maj kl 09:00.

 

Årsmötet 2024
Se Dokumentarkivet på hemsidan för årsmötesprotokoll.


Har du nya kontaktuppgifter?
Meddela nya kontaktuppgifter (e-post, tele nr, adress) till styrelsen genom att fylla i kontaktformuläret på hemsidan. Alla utskick, avisering, kallelser, båtplatserbjudande och annan viktig information skickas via e-post. Styrelsen söker inte alternativa kontaktuppgifter om t.ex. e-post är felaktig, ej fungerande, fullt konto eller fastnar i skräppostfilter.

Ansvarsförsäkring
Enligt båtklubbens bestämmelser och ordningsregler så måste varje båt vara försäkrad. Se därför till att du har en giltig försäkring inkl ansvarsförsäkring. Kontroll för att det finns kan komma att genomföras.


Upplagda båtar
Senast den 1 juni skall de båtar som är upplagda i Hovetorp vara sjösatta. Observera att båt inte under några omständigheter får ligga kvar på land efter den 1 juni utan tillstånd.

 

Bommar
De två som har båtplatser på var sin sida om en Y-bom ansvarar gemensamt för att
Y-bommen sätts i senast 1 juni* respektive tas upp senast 15 nov. AB Kinda Kanal hanterar de största bommarna vid de stora båtarna. 
*(önskvärt till början av maj med hänsyn till gräsklippningen).

 

Uppläggningsplats avstädas
Pallningsvirke, vaggor, vagnar mm skall ställas upp/flyttas till, av hamnfogden anvisad plats så att gräsklippning mm går att utföra. Den som förvarar utrustning m.m. i ladan, skall märka utrustningen eller hyllplatsen med namn och medlemsnummer. Omärkt utrustning mm kommer att tas bort i samband med städdagarna.

 

Trailerparkering
Medlem med fast båtplats som förvarar sin trailer på klubbens trailerparkering under säsongen måste tydligt märka upp båtvagnen med medlemsummer. Sätt en lapp eller liknande vid främre stödhjul/handtag.


Betalning av avgifter

Kom ihåg att medlems och ev båtplatsavgift ska vara klubben tillhanda senast 31-mars. Tack alla som betalat i tid, men det är några som ej betalat och kassören får lägga tid på att ringa runt och påminna.
Mer info i kap 8 Båtplatsregler.

 

Personnummer
Från och med 2025 kommer personnummer vara obligatorisk uppgift vid registrering av person i medlemssystemet BAS. Anledningen är att säkra integritetsskyddet för registrerade personer och underlätta båtklubbens arbete med medlemsregistret. Detta är anledningen till att båtklubben nu begär in personnummer från alla medlemmar.  Läs mer här à

 

Tilldelning av båtplatser
På våren kommer många frågor kring båtplatstilldelningar. Se båtplatsregler kap 10 angående rutiner för optimering och tilldelning av lediga båtplatser.

 


 

Trevlig båtsommar

/Styrelsen
Hovetorps båtklubb